Informatie over lidmaatschap

Samenvatting van enkele bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap en de contributie.

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen max. 3 maanden op proef deelnemen aan de repetities. Om lid te worden dient een inschrijfformulier te worden ingevuld en een SEPA machtigingsformulier ondertekend door het lid of, indien het lid jonger is dan 16 jaar, door één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

We vragen minimaal A-niveau HaFaBra. Nadat je een aantal weken hebt meegespeeld, zullen we een beslissing nemen.

Contributie en inschrijfgeld

  • Door nieuwe leden is €11,50 inschrijfgeld verschuldigd.
  • Leden zijn een periodieke contributie per kwartaal verschuldigd.
  • De betaling van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso.

Periodieke contributie vanaf 1-7-2019

  • Leden ouder dan 16 jaar € 50,00 per kwartaal
  • Leden van 14 tot 16 jaar € 40,00 per kwartaal
  • Leden tot 14 jaar € 27,50 per kwartaal

Overig

De statuten zijn in te zien en op te vragen bij de secretaris van Da Capo.

Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op de ledenpagina van deze website.

De repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in Gebouw Con Musica